Prezzi 

LETTINO INGRESSO            Euro   9,00
SDRAIO   INGRESSO            Euro   9,00
OMBRELLONE                       Euro   6,00